Onorarii si alte taxe

Onorariile

pentru procedurile simple (copii legalizate, declaratii, procuri, testament, conventii matrimoniale, divort, opinii notariale scrise) se stabilesc in suma fixa.

In functie de complexitatea actului, onorariul poate varia.

In cazul contractelor, onorariul notarial se calculează potrivit Ordinului Nr. 46/C/2011 al Ministerului Justiţiei pentru aprobarea Normelor privind tarifele de onorarii pentru serviciile prestate de notarii publici. Modalitatea de calcul este graduală, pe tranşe, în funcţie de pretul/valoarea imobilului care constituie obiectul contractului.

In cazul in care preţul vânzării este inferior valorii de circulatie stabilită conform Studiului de Piață pentru privind Valorile Minime Imobiliare comunicat de Camera Notarilor Publici, onorariul și taxa de publicitate imobiliara se vor calcula luand in considerare aceasta din urma valoare.

Onorariile pentru actele autentificate in deplasare se vor majora in mod corespunzator.

Sunt SCUTITE de plata onorariului, declaratiile privind ajutorul de somaj, ajutorul social, obtinerea de rechizite, obtinerea de cazare in camine, declaratii pentru fostii detinuti politici, pentru veteranii de razboi si pentru valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap.

La tarifele mai sus mentionate se adauga cota legala de TVA de 19%.

OPERATIUNI CARE BENEFICIAZA DE REDUCERE DE ONORARIU:

15% pentru actele in care avocatii au calitatea de dobanditori ai bunului
30% pentru actele incheiate in cadrul programului Prima Casa
70% pt actele in care magistratii/sotii/copiii minori ai acestora au calitatea de dobanditori ai bunului
90% pt actele in care notarii publici/sotii/copiii minori ai acestora au calitatea de dobanditori ai bunului

Tariful pentru îndelinirea formalitatilor de publicitate imobiliara

Intabularea dreptului de proprietate pentru persoane fizice: 0,15% din valoarea/pretul bunului imobil

Intabularea dreptului de proprietate pentru persoane juridice: 0,5% din valoarea/pretul bunului imobil

Notarea Antecontractului de vanzare-cumparare : 75 lei pentru fiecare carte funciara

Radierea dreptului de ipoteca : 75 lei/pozitie

Impozitul

datorat pentru transferul dreptului de proprietate din patrimoniul personal se achita de catre instrainator (vanzator, donator, coschimbas) in functie de valoarea declarata de parti, fara sa aiba influenta valoarea din Grila notariala.

Potrivit art. 111 alin 1 din Codul Fiscal „ La transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, contribuabilii datorează un impozit care se calculează prin aplicarea cotei de 3% asupra venitului impozabil. Venitul impozabil se stabileşte prin deducerea din valoarea tranzacţiei a sumei neimpozabile de 450.000 lei.”

De exemplu, dacă pretul imobilului este de 600.000 lei, venitul impozabil este 150.000 lei. Asadar, cota de 3% se aplica asupra acestui venit, rezultând un impozit de 4.500 lei (care se achita la biroul notarial, INAINTE de autentificarea actului)

Pentru donatia între rude şi afini până la gradul III, ori intre soți,  NU se plăteste impozit. Dovada legaturii de rudenie între donator si donatar se face cu actele de stare civilă .

La autentificarea contractelor de partaj NU se datoreaza impozit.

Pentru succesiunile finalizate in termen de pana la 2 ani  de la decesul defunctului, nu se datoreaza impozit.

Pentru succesiunile finalizate  dupa 2 ani de la deces se achita impozit de 1% din valoarea masei succesorale.

Tarifele pentru inscrierea/verificarile INFONOT

-5 lei pentru inscrierea procurilor utilizate in cadrul procedurilor notariale
(procura pentru vanzare, pentru succesiune, pentru depunerea cererii de
divort, pentru ipoteca, etc.)
-15 lei pentru verificarea procurilor mai sus mentionate
-15 lei pentru verificarea Registrului National de Evidenta a Optiunilor
Succesorale si a Registrului National de Evidenta a Liberalitatilor
-5 lei pentru inscrierile efectuate in Registrul National de Evidenta a Optiunilor
Succesorale si in Registrul National de Evidenta a Liberalitatilor