DECLARATII SI PROCURI

REDACTAREA SI AUTENTIFICAREA DECLARATIILOR

In functie de specificul declaratiei, documentele necesare pot varia (carte de identitate, pasaport, acte de stare civila, acte de proprietate, schite cadastrale, etc.)

REDACTAREA SI AUTENTIFICAREA DECLARATIILOR

Pentru autentificarea unei procuri, este necesara si suficienta numai
prezenta mandantului (persoana care acorda imputernicirea)