Conventiile matrimoniale

Sotii pot opta pentru alegerea regimului matrimonial la momentul încheierii căsătoriei. Convenţia matrimonială se încheie obligatoriu in forma autentica, înainte de încheierea căsătoriei şi va fi depusă în faţa ofiţerului de stare civilă la data celebrării acesteia. Regimul matrimonial astfel ales poate fi schimbat numai dupa 1 an de la data incheierii casatoriei.

TIPURI DE CONVENTII MATRIMONIALE

Exista 3 regimuri matrimoniale consacrate de legislatia noastra si anume: regimul comunităţii legale, regimul comunităţii convenţionale şi regimul separaţiei de bunuri.

Fiecare dintre cele trei regimuri matrimoniale presupune anumite reguli cu privire la dobândirea, administrarea şi dispoziţia veniturilor/bunurilor soţilor, precum şi cu privire la datoriile asumate de catre acestia.