Conventiile matrimoniale

Sotii pot opta pentru alegerea regimului matrimonial la momentul încheierii căsătoriei. Convenţia matrimonială se încheie obligatoriu in forma autentica, înainte de încheierea căsătoriei şi va fi depusă în faţa ofiţerului de stare civilă la data celebrării acesteia. Regimul matrimonial astfel ales poate fi schimbat numai dupa 1 an de la data incheierii casatoriei.

TIPURI DE CONVENTII MATRIMONIALE

Exista 3 regimuri matrimoniale consacrate de legislatia noastra si anume: regimul comunităţii legale, regimul comunităţii convenţionale şi regimul separaţiei de bunuri.

Fiecare dintre cele trei regimuri matrimoniale presupune anumite reguli cu privire la dobândirea, administrarea şi dispoziţia veniturilor/bunurilor soţilor, precum şi cu privire la datoriile asumate de catre acestia.

Conform Noului Cod Civil, sotii pot opta pentru alegerea regimului matrimonial inainte de casatorie sau in timpul acesteia. Conventia matrimoniala se incheie obligatoriu in forma autentica, inainte de casatorie si va fi depusa in fata ofiterului de stare civila la data celebrarii acesteia. Regimul matrimonial astfel ales poate fi schimbat numai dupa 1 an de la data oficierii casatoriei.

TIPURI DE REGIMURI MATRIMONIALE

Viitorii soti pot alege ca regim matrimonial: separatia de bunuri, comunitatea conventionala sau comunitatea legala. Iata ce presupune si ce particularitati are fiecare regim matrimonial:

Conventia privind alegerea regimului matrimonial al separatiei de bunuri:

 

 • in cadrul patrimoniului fiecaruia dintre soti nu se mai constituie masa de bunuri comune, specifica regimului de tip comunitar;
 • orice bun dobandit de unul dintre soti alimenteaza exclusiv patrimoniul respectivului sot;
 • aceeasi regula se aplica si pentru datorii;
 • fiecare dintre soti este proprietar exclusiv al bunurilor dobandite inainte de incheierea casatoriei, precum si a celor pe care le dobandeste in nume propriu dupa aceasta data;
 • partile pot stipula clauze privind lichidarea acestui regim in functie de masa de bunuri achizitionate de fiecare dintre soti in timpul casatoriei, in baza careia se va calcula creanta de participare;
 • daca partile nu au convenit altfel, creanta de participare reprezinta jumatate din diferenta valorica dintre cele doua mase de achizitii nete si va fi datorata de catre sotul a carui masa de achizitii nete este mai mare, putand fi platita in bani sau in natura;

Conventia privind alegerea regimului matrimonial al comunitatii conventionale

Se poate referi la unul sau mai multe din urmatoarele aspecte: 

 

 • includerea in comunitate, in tot ori in parte, a bunurilor dobandite sau a datoriilor proprii nascute inainte ori dupa incheierea casatoriei, cu exceptia bunurilor de uz personal si bunurilor destinate exercitarii profesiei unuia dintre soti, daca nu sunt elemente ale unui fond de comert care face parte din comunitatea de bunuri; 
 • restrangerea comunitatii la bunurile sau datoriile anume determinate in conventia matrimoniala, indiferent daca sunt dobandite ori, dupa caz, nascute inainte sau in timpul casatoriei, cu exceptia obligatiilor prevazute la art. 351 lit. c) Cod Civil; 
 • obligativitatea acordului ambilor soti pentru incheierea anumitor acte de administrare; in acest caz, daca unul dintre soti se afla in imposibilitate de a-si exprima vointa sau se opune in mod abuziv, celalalt sot poate sa incheie singur actul, insa numai cu incuviintarea prealabila a instantei de tutela; 
 • includerea clauzei de preciput – executarea clauzei de preciput se face in natura sau, daca acest lucru nu este posibil, prin echivalent, din valoarea activului net al comunitatii; 
 • modalitati privind lichidarea comunitatii conventionale. 

Alegerea regimulului comunitatii legale:

 

 • in masura in care prin conventie matrimoniala nu se prevede altfel, regimul juridic al comunitatii conventionale se completeaza cu dispozitiile legale privind regimul comunitatii legale;
 • optiunea viitorilor soti pentru regimul matrimonial legal al comunitatii nu necesita incheierea unei conventii matrimoniale, acesta fiind direct aplicabil chiar si in lipsa unei asemenea conventii.

 

ACTE NECESARE INTOCMIRII UNEI CONVENTII MATRIMONIALE

 • carte de identitate, carte de identitate provizorie, permis de sedere sau pasaport pentru cetatenii straini;
 • certificatul de casatorie (pentru conventiie matrimoniale incheiate intre soti);
 • conventia matrimoniala anterioara (daca exista);
 • procura autentica (daca una din parti este reprezentata prin mandatar).

 

 • Întrebări frecvente despre conventii matrimoniale

Se poate incheia o conventie matrimoniala in timpul casatoriei?

Conventiile matrimoniale pot fi incheiate si in timpul casatoriei (in vederea modificarii regimului matrimonial existent), dar nu mai devreme de 1 an de la oficierea casatoriei.

 

Conventia matrimoniala poate fi modificata dupa incheierea acesteia?

Conventia matrimoniala incheiata intre viitorii soti poate fi oricând modificata, revocata, inlocuita sau schimbata, pana la data oficierii casatoriei. In cazul conventiilor matrimoniale incheiate in timpul casatoriei, este necesara intocmirea unui act de lichidare a regimului matrimonial avut anterior, inainte de a incheia o alta conventie matrimoniala.

 

Incheierea unei conventii matrimoniale este obligatorie?

Nu este necesara incheierea unei conventii matrimoniale decat daca viitori soti aleg un alt regim matrimonial decat cel legal (comunitatea legala) sau doresc sa deroge sub anumite aspecte de la regimul legal. 

 

Aveti nevoie de informatii suplimentare cu privire la intocmirea unei conventii matrimoniale? Ne puteti contacta la numarul de telefon 031 405 3980 sau pe email la OFFICE@NOTARIATBIRZU.RO.