Tipuri de CONTRACTE Notariale

CONTRACT DE VANZARE

Acte necesare:

Acte necesare: *acte de identitate (C.I.  sau carte de identitate provizorie, pasaport pentru cetatenii straini sau pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, NIF – numar de identificare fiscala pentru cetatenii straini carora nu li s-a atribuit CNP de catre autoritatile romane), *certificat de casatorie si conventia matrimoniala (daca este cazul, pentru cetatenii romani) , iar pentru cetatenii straini casatoriti in strainatate, certificatul de casatorie tradus si legalizat (cu mentionarea regimului matrimonial ales sau prin prezentarea certificatului de cutuma din cuprinsul caruia sa rezulte regimul matrimonial legal al statului in care a fost incheiata casatoria)

* acte de proprietate (contracte de vanzare, acte de partaj, acte de alipire/dezlipire, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, etc. care au stat la baza dobandirii dreptului de proprietate al vanzatorului),

*documentatie cadastrala (planul de amplasament si releveul imobilului) si incheierea de intabulare,

* certificat de atestare fiscala obtinut in scopul instrainarii (cate un certificat pentru fiecare contribuabil/vanzator), care se ateste indeplinirea obligatiei de plata a impozitului pentru imobil – valabil 30 zile de la data emiterii,

*certificat de performanta energetica (pentru apartamente, indiferent de suprafata si cladiri independente avand o suprafata utila de peste 50mp)

* adeverinta emisa de asociatia de proprietari (pentru apartamentele/spatiile comerciale amplasate in condominii in care este constituita asociatie de proprietari)

* ultimele facturi emise de furnizorii de utilitati si dovada achitarii lor

* extrasul de carte funciara pentru autentificare (se obtine de catre notarul public, la cererea proprietarului imobilului)

Actele anterior mentionate se vor prezenta in original in momentul semnarii contractului.

PROMISIUNEA BILATERALA DE VANZARE CUMPARARE (Antecontractul)

Acte necesare: *acte de identitate (C.I.  sau carte de identitate provizorie, pasaport pentru cetatenii straini sau pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, NIF – numar de identificare fiscala pentru cetatenii straini carora nu li s-a atribuit CNP de catre autoritatile romane), *certificat de casatorie si conventia matrimoniala (daca este cazul, pentru cetatenii romani) , iar pentru cetatenii straini casatoriti in strainatate, certificatul de casatorie tradus si legalizat (cu mentionarea regimului matrimonial ales sau prin prezentarea certificatului de cutuma din cuprinsul caruia sa rezulte regimul matrimonial legal al statului in care a fost incheiata casatoria)

* acte de proprietate (contracte de vanzare, acte de partaj, acte de alipire/dezlipire, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, etc. care au stat la baza dobandirii dreptului de proprietate al promitentului vanzator),

*documentatie cadastrala (planul de amplasament si releveul imobilului) si incheierea de intabulare (daca imobilul este inscris in cartea funciara)

* extrasul de carte funciara pentru informare (se obtine de catre notarul public, la cererea proprietarului imobilului)

Actele anterior mentionate se vor prezenta in original in momentul semnarii contractului.

CONTRACT DE SCHIMB

Acte necesare:

*acte de identitate (C.I.  sau carte de identitate provizorie, pasaport pentru cetatenii straini sau pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, NIF – numar de identificare fiscala pentru cetatenii straini carora nu li s-a atribuit CNP de catre autoritatile romane), *certificat de casatorie si conventia matrimoniala (daca este cazul, pentru cetatenii romani) , iar pentru cetatenii straini casatoriti in strainatate, certificatul de casatorie tradus si legalizat (cu mentionarea regimului matrimonial ales sau prin prezentarea certificatului de cutuma din cuprinsul caruia sa rezulte regimul matrimonial legal al statului in care a fost incheiata casatoria)

* acte de proprietate pentru ambele bunuri imobile (contracte de vanzare, acte de partaj, acte de alipire/dezlipire, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, etc. care au stat la baza dobandirii dreptului de proprietate al vanzatorului),

*documentatiile cadastrale (planul de amplasament si releveul imobilului) si incheierile de intabulare,

* certificate de atestare fiscala obtinute in scopul instrainarii (cate un certificat pentru fiecare contribuabil/coschimbas), care se ateste indeplinirea obligatiei de plata a impozitului pentru imobil – valabil 30 zile de la data emiterii,

*certificate de performanta energetica (pentru apartamente, indiferent de suprafata si cladiri independente avand o suprafata utila de peste 50mp)

* adeverintele emise de asociatia de proprietari (pentru apartamentele/spatiile comerciale amplasate in condominii in care este constituita asociatie de proprietari)

* ultimele facturi emise de furnizorii de utilitati si dovada achitarii lor

* extrasele de carte funciara pentru autentificare (se obtin de catre notarul public, la cererea coschimbasilor)

Actele anterior mentionate se vor prezenta in original in momentul semnarii contractului.

CONTRACT DE DONATIE

Acte necesare:

*acte de identitate (C.I.  sau carte de identitate provizorie, pasaport pentru cetatenii straini sau pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, NIF – numar de identificare fiscala pentru cetatenii straini carora nu li s-a atribuit CNP de catre autoritatile romane), *certificat de casatorie si conventia matrimoniala (daca este cazul, pentru cetatenii romani) , iar pentru cetatenii straini casatoriti in strainatate, certificatul de casatorie tradus si legalizat (cu mentionarea regimului matrimonial ales sau prin prezentarea certificatului de cutuma din cuprinsul caruia sa rezulte regimul matrimonial legal al statului in care a fost incheiata casatoria)

* acte de proprietate (contracte de vanzare, acte de partaj, acte de alipire/dezlipire, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, etc. care au stat la baza dobandirii dreptului de proprietate al vanzatorului),

*documentatiile cadastrale (planul de amplasament si releveul imobilului) si incheierile de intabulare,

* certificat de atestare fiscala obtinut in scopul instrainarii (cate un certificat pentru fiecare contribuabil/donator), care se ateste indeplinirea obligatiei de plata a impozitului pentru imobil – valabil 30 zile de la data emiterii,

* adeverinta emisa de asociatia de proprietari (pentru apartamentele/spatiile comerciale amplasate in condominii in care este constituita asociatie de proprietari)

* ultimele facturi emise de furnizorii de utilitati si dovada achitarii lor

* extrasul de carte funciara pentru autentificare (se obtine de catre notarul public, la cererea donatorului)

Actele anterior mentionate se vor prezenta in original in momentul semnarii contractului

 

Pentru donatia unei sume de bani mai mari de 25.000 lei, este obligatorie forma autentica a contractului.

 

CONTRACTUL DE IMPRUMUT

Acte necesare:

*acte de identitate (C.I.  sau carte de identitate provizorie, pasaport pentru cetatenii straini sau pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate),

*certificat de casatorie si conventia matrimoniala (daca este cazul, pentru cetatenii romani) , iar pentru cetatenii straini casatoriti in strainatate, certificatul de casatorie tradus si legalizat * pentru persoane juridice care au calitatea de imprumutati, sunt necesare: actul constitutiv, hotararea AGA privind aprobarea semnarii contractului de imprumut in conditiile agreate, certificate constatator si actul de identitate al administratorului

CONTRACT DE IPOTECA IMOBILIARA

Acte necesare:

*acte de identitate (C.I.  sau carte de identitate provizorie, pasaport pentru cetatenii straini sau pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, NIF – numar de identificare fiscala pentru cetatenii straini carora nu li s-a atribuit CNP de catre autoritatile romane), *certificat de casatorie si conventia matrimoniala (daca este cazul, pentru cetatenii romani) , iar pentru cetatenii straini casatoriti in strainatate, certificatul de casatorie tradus si legalizat (cu mentionarea regimului matrimonial ales sau prin prezentarea certificatului de cutuma din cuprinsul caruia sa rezulte regimul matrimonial legal al statului in care a fost incheiata casatoria)

* acte de proprietate (contracte de vanzare, acte de partaj, acte de alipire/dezlipire, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, etc. care au stat la baza dobandirii dreptului de proprietate al vanzatorului),

*documentatie cadastrala (planul de amplasament si releveul imobilului) si incheierea de intabulare,

* certificat de atestare fiscala (cate un certificat pentru fiecare contribuabil/vanzator), care se ateste indeplinirea obligatiei de plata a impozitului pentru imobil – valabil 30 zile de la data emiterii (OPTIONAL)

* extrasul de carte funciara pentru autentificare (se obtine de catre notarul public, la cererea proprietarului imobilului)

Actele anterior mentionate se vor prezenta in original in momentul semnarii contractului.

 

CONTRACT DE INCHIRIERE

Acte necesare:

*acte de identitate (C.I.  sau carte de identitate provizorie, pasaport pentru cetatenii straini sau pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, NIF – numar de identificare fiscala pentru cetatenii straini carora nu li s-a atribuit CNP de catre autoritatile romane), *certificat de casatorie si conventia matrimoniala (daca este cazul, pentru cetatenii romani) , iar pentru cetatenii straini casatoriti in strainatate, certificatul de casatorie tradus si legalizat (cu mentionarea regimului matrimonial ales sau prin prezentarea certificatului de cutuma din cuprinsul caruia sa rezulte regimul matrimonial legal al statului in care a fost incheiata casatoria)

* acte de proprietate (contracte de vanzare, acte de partaj, acte de alipire/dezlipire, titlu de proprietate, certificat de mostenitor, etc. care au stat la baza dobandirii dreptului de proprietate al proprietarului),

*documentatie cadastrala (planul de amplasament si releveul imobilului) si incheierea de intabulare,

*certificat de performanta energetica (pentru apartamente, indiferent de suprafata si cladiri independente avand o suprafata utila de peste 50mp)

* extrasul de carte funciara pentru informare (se obtine de catre notarul public, la cererea proprietarului imobilului)

Actele anterior mentionate se vor prezenta in original in momentul semnarii contractului.

 Contractul de inchiriere se poate incheia si sub semnatura privata (semnat de catre parti, fara a fi autentificat), insa calitatea de titluri executorii pentru plata chiriei le este recunoscuta numai contractelor incheiate in forma autentica precum si celor sub semnatura privata care au fost înregistrate la organele fiscale.

CONTRACT DE COMODAT AVAND CA OBIECT UN AUTOTURISM

Este actul care permite folosirea unui autoturism de catre o alta persoana decat proprietarul acestuia (fiind obligatoriu in situatia utilizarii autoturismului in afara teritoriului Romaniei).

Acte necesare:

*acte de identitate (C.I.  sau carte de identitate provizorie, pasaport pentru cetatenii straini sau pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate),

*certificat de casatorie si conventia matrimoniala (daca este cazul, pentru cetatenii romani) , iar pentru cetatenii straini casatoriti in strainatate, certificatul de casatorie tradus si legalizat * cartea de identitate a masinii, talonul de inmatriculare si contractul prin care a fost dobandit sau factura de la achizitie

Actele anterior mentionate se vor prezenta in original in momentul semnarii contractului.