Acte pentru Divort la Notar

Unde poate fi incheiat un divort la notar?

La notarul public cu sediul biroului în circumscriptia judecatoriei în a carei raza teritoriala se afla locul încheierii casatoriei sau ultima locuinta comuna a sotilor (dovedita cu actele de identitate ale soţilor, din care rezultă domiciliul comun sau reşedinţa lor comună, sau, printr-o declaraţie pe propria răspundere acordata, in forma autentică, de catre ambii soti, din care să rezulte ultima lor locuinţă comună, chiar dacă aceasta este diferita fata de cea mentionata în actele de identitate ale soților).

Pentru cazul în care căsătoria este încheiată în Municipiul Bucureşti, competența aparține oricarui notar public care isi desfasoara activitatea in Municipiul Bucureşti, indiferent de sector.

Care este procedura de divort la notar?
Care sunt actele necesare?

  1. Sotii se prezinta in fata notarului pentru formularea cererii de divort in cuprinsul careia se vor stabili aspecte precum:  numele pe care il va purta fiecare dintre soti dupa desfacerea casatoriei, iar in cazul divortului cu minori – stabilirea locuintei minorului, exercitarea autoritatii părintesti de catre ambii parinti, modalitatea de pastrare a legaturii personale dintre sotului separat de copil si minor, contributia parintilor la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a copilului/copiilor. La depunerea cererii, sotii pot fi reprezentati de catre un mandatar, desemnat pe baza unei procuri autentice. Pentru acest prim pas, sotii vor prezenta, in original: certificatul de casatorie, certificatele de nastere, certificatul de nastere al minorului (daca e cazul), procura (daca e cazul) si cartile de identitate.

    Dupa implinirea unui termen de reflectie de 30 zile, sotii se prezinta din nou la notar pentru eliberarea certificatului de divort, daca: sotii sunt prezenți, personal  si staruie în cererea de desfacere a căsătoriei;

    s-a realizat acordul cu privire la autoritatea părintească;

    sunt de acord cu numele pe care îl vor purta după desfacerea casatoriei si isi menţin celelalte declaraţii date cu ocazia depunerii cererii; niciunul dintre soți nu este pus sub interdicţie si consimtamantul lor este liber si neviciat.

    In cazul divortului cu minori, este obligatorie audierea minorului daca acesta a implinit varsta de 10 ani.

Cat costa divortul la notar?

Onorariul pentru procedura de divort fara minori este 700 lei + TVA, iar in cazul divortului cu minori se adauga un cost de 200 lei. Onorariul de 500 lei se achita la data depunerii cererii de divort, iar in cazul in care sotii se impaca, onorariul nu se restituie.